dimecres, 10 de març del 2010

VOCABULARIAbans d’entrar estrictament en matèria, i d’explicar-vos els vestits d’home i de dona, farem un vocabulari perquè puguem entendre millor les explicacions i concrecions que farem referent a aquesta. Anirem actualitzant-lo per temes.


LES PRIMERES MATÈRIES


      -    borata/burell: teixit bast i gruixut, del color natural de la llana fosca.

-    borres: teixit bast de llana, fet amb fibres curtes de rebuig. (teixit de molt mala qualitat).

-    drap/panyo: tela de lligament tafetà, enfeltrada, perxada i tundosada de manera que pràcticament no es veuen els fils. El drap és d’estam, la llana de fibra més fina i llarga.

-    estamenya/estamina: teixit de baixa qualitat de llana o d’estam.

-    piteu: roba gruixuda per a mantes o tapaboques (de St. Llorenç de Piteus).

-    vint-i-quatret: segons Martínez Meléndez el “paño veinticuatreno” és el que té un ordit format per vint-i-quatre centenars de fils. Roba valuosa, ja que per la seva densitat el fil havia de ser molt fi.

-   bombosí: teixit blanc de lligaments sarja, per a peces de roba interior. Segons Castany Saladrigas, el nom s’aplicava també antigament al teixit de seda.

-    indiana/indiana estrangera/indiana: tela de cotó estampat, amb lligament a la plana. Les indianes deuen el seu nom a les importacions de les companyies europees que es dedicaven al comerç colonial.

-    percala: roba blanca de tafetà, de vegades amb efecte de llistat, destinada a roba interior.

-    tissú (“tessú d’or”): roba molt brillant, de seda i fil metàl·lic (actualment se’l coneix per “lamé” o llama).

EL COLOR

-   carmesí o sargeta de França: carmesí és un terme medieval que fa referència al Kermis vermilio, insecte paràsit del roure del qual s’extreia la matèria colorant que donava un vermell intens, lleugerament ataronjat, que s’aplicava a teixits molt preuats, de llana i de seda. La referència que en fa Amades, és evidentment més moderna, i correspon a un teixit de llana o de seda de qualitat i de color vermell, però tenyit amb cotxinilla.

-   escarlata (escarlatina): a l’Edat Mitjana es coneixia per escarlata un teixit de llana de molt bona qualitat, vermell, reservat als dignataris; Amades en aquest cas, utilitza l’expressió refereint-se a una tela de llana o seda de color vermell.